Onze werkwijze

Bij ons centrum kunnen kinderen, hun ouders en volwassenen met autisme terecht voor coaching, ondersteuning en begeleiding. Iedere client is voor ons uniek. We werken systeemgericht en op maat. Dat maakt ons werk persoonlijk, uitdagend en waardevol.

Als autismecoach werken we deels op (één van) de hoofdlocaties en deels ambulant bij gezinnen thuis. Ons werkgebied beslaat heel Zeeland. Onze autismecoaches hebben de Post HBO opleiding gevolgd tot Autismecoach.

Coachingstraject

Ons traject start met een kennismakingsgesprek waarin de cliënt zijn/haar hulpvraag en achtergrondinformatie deelt. Gevraagd wordt naar de verwachtingen van de cliënt en we bekijken of we hier als team aan kunnen voldoen. Het is belangrijk dat er een wederzijdse klik wordt ervaren.

Tijdens dit eerste gesprek zal worden bepaald op welke (hoofd)doelstellingen de indicatie zal worden aangevraagd, dit wordt nadien afgestemd met de cliënt. De therapeut die met haar expertise (logopedie/pedagogiek/psychologie) het beste aansluit bij de hulpvraag zal de desbetreffende casus in behandeling nemen. Dit kan, wanneer de hulpvraag een breed gebied omvat, om meerdere therapeuten gaan.

Zodra de indicatie ingaat wordt er een verdiepingsgesprek gehouden waarin we dieper op de problematiek en de hulpvraag ingaan. Dit leidt tot een specificering van de doelen (en subdoelen) en een gericht behandelplan.

Onze gedragsdeskundige is voor 20% betrokken bij de casussen. Zo sluit zij aan bij de kennismaking/verdieping, evaluaties en afronding en mogelijke aanvullende hulpvragen. 

Vergoeding

Onze coaching wordt vergoed door de gemeente via de Jeugdwet en de WMO. Nadat onze aanvraag is goedgekeurd door de gemeente kan het traject gestart worden.

Binnen de Jeugdwet (kinderen en jongeren tot 18 jaar) hebben wij een contract met alle gemeenten binnen Zeeland. Voor volwassenen (WMO) heeft ons centrum een contract met de Oosterschelderegio. De gemeenten die binnen de Oosterschelderegio vallen zijn Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland en Tholen.

Nicole van der Weele- Weijgers is onze autismecoach. Zij heeft als logopedist jaren ervaring met begeleiding van kinderen en volwassenen met autisme. Onlangs heeft zij naast haar werk als logopedist de HBO opleiding tot Autismecoach gevolgd aan de Hogeschool Windesheim. Nicole werkt als logopedist en als autismecoach. Zij is geregistreerd autismecoach en lid van de IBVA (Internationale Beroepsvereniging van Autismespecialisten).
Jane Doe
Jarvis Web Solutions Ltd.