Onze werkwijze

Bij ons centrum kunnen kinderen, hun ouders en volwassenen met autisme terecht voor coaching, ondersteuning en begeleiding. Iedere client is voor ons uniek. We werken systeemgericht en op maat. Dat maakt ons werk persoonlijk, uitdagend en waardevol.

Als autismecoach werken we deels op (één van) de hoofdlocaties en deels ambulant bij gezinnen thuis. Ons werkgebied beslaat heel Zeeland. Onze autismecoaches hebben de Post HBO opleiding gevolgd tot Autismecoach.

Coachingstraject

Ons traject start met een kennismakingsgesprek waarin de cliënt zijn/haar hulpvraag en achtergrondinformatie deelt. Gevraagd wordt naar de verwachtingen van de cliënt en we bekijken of we hier als team aan kunnen voldoen. Het is belangrijk dat er een wederzijdse klik wordt ervaren.

Tijdens dit eerste gesprek zal worden bepaald op welke (hoofd)doelstellingen de indicatie zal worden aangevraagd, dit wordt nadien afgestemd met de cliënt. De therapeut die met haar expertise (logopedie/pedagogiek/psychologie) het beste aansluit bij de hulpvraag zal de desbetreffende casus in behandeling nemen. Dit kan, wanneer de hulpvraag een breed gebied omvat, om meerdere therapeuten gaan.

Zodra de indicatie ingaat wordt er een verdiepingsgesprek gehouden waarin we dieper op de problematiek en de hulpvraag ingaan. Dit leidt tot een specificering van de doelen (en subdoelen) en een gericht behandelplan.

Onze missie

Bij Autismecoaching Zuid-West is het onze missie om het dagelijks leven van cliënten met (kenmerken van) autisme en diens systeem, door middel van onderbouwde, toegankelijke en kwalitatief goede zorg met een coachend karakter, in balans te brengen en te optimaliseren.

Onze visie

Wij vormen een team waarin we elkaar kennis/vaardigheden en inspiratie geven t.b.v. de cliënt en diens systeem. 
Wij zetten in op kennis en kunde vanuit cursussen/opleidingen en creatieve ideeën. Persoonlijke groei van onze teamleden is belangrijk, we zetten in op ieders kracht en bieden persoonlijke coaching.
Wij zijn en blijven een stabiel en functioneel harmonisch team waarin openheid en eerlijkheid centraal staat.