Vergoeding

Autismecoaching valt onder de Jeugdwet en de WMO. Het coachingstraject wordt, na goedkeuring door uw gemeente, vergoed.

Indien u vragen over vergoeding heeft, kunt u contact met ons opnemen.